Süpürgiçler Aşakdaky öýjügi, öý hyzmatyna gaplamak üçin ziplok we kran

Gysga düşündiriş:

Qualityokary hilli dogruçyl süpürgiçler Öý hojalygyny ideg etmek üçin gapakly tekiz halta,

Öý hojalygyny gaplamak üçin fermuar bilen tekiz aşaky haltalar gözüňi özüne çekýär we dürli önümlerde giňden ulanylýar.Esasanam öý hojalygy gaplamalarynda.

Torbalaryň materialy, ölçegi we çap edilen dizaýny hem talaplara laýyklykda ýasalyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düzeltmegi kabul ediň

Goşmaça sumka görnüşi
Fermuar bilen duruň
Zipper bilen tekiz aşaky
Gusseted

Goşmaça çap edilen bellikler
Logotip çap etmek üçin Maksimum 10 reňk bilen.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip bilner.

Goşmaça material
Kompostable
Folga bilen kagyz kagyzy
Ossalpyldawuk gutarnykly folga
Mat folga bilen gutar
Mat bilen ýalpyldawuk lak

Önümiň jikme-jigi

Ziplok bilen ýokary hilli dogruçyl süpürgiç gaplama sumkasy, fermuar bilen ýöriteleşdirilen tekiz aşaky halta, saglyk we gözellik gaplamak üçin OEM & ODM öndürijisi.

indeks

Omörite çap edilen öý hojalygynyň gaplamasy, ajaýyp öý hyzmaty markalary bilen işleýäris.

Süýji wagt, süýjüleriňizi “BioPouches” -den ýörite çap edilen süýji gaplamalary bilen märekäniň galan böleginden tapawutlandyryň.Süýji görnüşleriniň haýsy görnüşine garamazdan, önümiňiz üçin ajaýyp we işleýän sumka ýa-da halta bar.“BioPouches” -den çeýe çap edilen iýmit gaplamalary bilen, müşderileri sumkany açmazdan we ilkinji tagamyny almazdan ozal wow berersiňiz.Iň ýokary hilli süýji haltalarymyzdan birini saýlaň, özboluşly dizaýnyňyzy goşuň we markaňyzyň hekaýasyny ajaýyp şekillendirýän ajaýyp süýji gaplamalaryny taýýarlarys.

Katalog (XWPAK) _ 页面 _25Katalog (XWPAK) _ 页面 _24

Haryt: Qualityokary hilli dogruçyl süpürgiç gaplaýyş haltalary Ziplok we kese bilen halta duruň
Material: Laminirlenen material, PET / VMPET / PE
Ölçegi we galyňlygy: Müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzüldi.
Reňk / çap: Iýmit derejesindäki sütünleri ulanyp, 10-a çenli reňk
Mysal: Mugt aksiýa nusgalary berilýär
MOQ: 5000 sany - sumkanyň ululygyna we dizaýnyna görä 10,000pc.
Öňdebaryjy wagt: Sargyt tassyklanylandan we 30% goýum alandan soň 10-25 günüň içinde.
Töleg möhleti: T / T (30% goýum, gowşurylmazdan ozal galyndy; göz öňünde tutulanda L / C.
Garnituralar Fermuar / galaýy galstuk / klapan / asma deşik / ýyrtyk kesiji / Matt ýa-da ýalpyldawuk we ş.m.
Şahadatnamalar: BRC FSSC22000, SGS, Iýmit derejesi.zerur bolsa şahadatnamalar hem berilip bilner
Çeper eseriň formaty: AI .PDF.CDR.PSD
Torbanyň görnüşi / Garnituralar Torbanyň görnüşi : tekiz aşaky halta, durýan halta, 3 taraply möhürlenen halta, fermuar halta, ýassyk ýassygy, gapdal / aşaky gusset sumkasy, halta sumkasy, alýumin folga sumkasy, kagyz sumkasy, tertipsiz şekilli halta we ş.m. , ýyrtyk deşikler, deşikleri asmak, armatura guýmak we gaz çykaryjy klapanlar, tegelek burçlar, içindäki zatlaryň iň ýokary derejesini üpjün edýän penjiräni kakdy: açyk penjire, aýazly penjire ýa-da ýalpyldawuk penjire bilen açyk penjire, öl - kesilen şekiller we ş.m.

Üpjünçilik ukyby

Hepdede 400,000 bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak: adaty standart eksport gaplamasy, kartonda 500-3000 sany;

Eltip beriş porty: Şanhaý, Ningbo, Guan Guangzhouou porty, Hytaýyň islendik porty;

Öňdebaryjy wagt

Mukdary (bölekler) 1-30,000 > 30000
Est.Wagt (günler) 12-16 gün Gepleşik geçirmek

  • Öňki:
  • Indiki: