Mat lak mahmal degirmeni bilen täze çap edilen kofe haltalary

“Packmic” çap edilen kofe haltalaryny ýasamakda ökde.

Golaýda “Packmic” bir taraplaýyn klapanly kofe haltalarynyň täze stilini ýasady.Kofe markaňyza dürli görnüşlerden tekjede durmaga kömek edýär.

Aýratynlyklary

Mat gutar
Softumşak duýgurlyk
Gaýtadan işlemek üçin jübüt fermuar
Bişen kofe noýbasynyň ysyny saklamak üçin klapan
Päsgelçilikli film.Self ömri 12-24 güjük.
Omörite çap etmek
Giň ululyklar / göwrüm 2ozdan 20 kg aralygynda bolýar.
kofe halta

Softumşak duýgur film barada

ýumşak duýgur film

Mahmal degmek duýgusy bilen ýörite BOPP filmi.Adaty MOPP filmi bilen deňeşdiriň, aşakdaky artykmaçlyklary bar

Scokary dyzma garşy öndürijilik
Ajaýyp reňk öwüşgini, äheň laminasiýa / halta täsir etmeýär
Mahmal bilen birmeňzeş tekiz we näzik degmek
Aýratyn mat bilen ýokary duman
Çeýe ulanyşlar.Kagyz / vmpet ýa-da PE bilen laminasiýa ulanmak gowy
Gowy gyzgyn möhürleme we UV lak ýelimi

Sarp edijiler üçin döredijilikli we innowasion çeýe gaplama çözgütleri bilen üpjün etmek üçin pakmiki iş.Ahyrky ulanyjylaryň islegini kanagatlandyrmak üçin, ýörite gaplamak üçin ajaýyp usuly döretmegi maksat edinýäris.


Iş wagty: 20-2022-nji oktýabr