“Pet Food” gaplamasy üçin fermuar bilen ýöriteleşdirilen “Stand Up Pouch”

Gysga düşündiriş:

Haýwan iýmit gaplamak üçin lomaý ýöriteleşdirilen “Stand Up Pouch”,

Agramy 1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg we ş.m.

Laminirlenen material, dizaýn nyşanlary we görnüşi siziň markaňyz üçin islege bagly bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düzeltmegi kabul ediň

Goşmaça sumka görnüşi
Fermuar bilen duruň
Zipper bilen tekiz aşaky
Gusseted

Goşmaça çap edilen bellikler
Logotip çap etmek üçin Maksimum 10 reňk bilen.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip bilner.

Goşmaça material
Kompostable
Folga bilen kagyz kagyzy
Ossalpyldawuk gutarnykly folga
Mat folga bilen gutar
Mat bilen ýalpyldawuk lak

Önümiň jikme-jigi

Haýwan iýmit gaplamak üçin 1kg, 2kg, 3kg we 5kg Custom Stand Up Pouch, lomaý OEM & ODM öndürijisi, iýmit bahalary şahadatnamalary bilen iýmit gaplaýyş haltalary,

indeks

Torbalaryň aýratynlyklary;

Torba sumkasy gaty dartyş güýji, uzalma tizligi, ýyrtyk güýji we könelişme garşylygy bilen gaty çydamly film bilen ýasalýar.

Gowy iňňe taýagyna garşylyk we gowy çap edilip bilner

Ajaýyp pes temperatura häsiýetleri, şeýle hem-60-200 ° C aralygynda köp ulanylýan temperatura

Oilag garşylygy, organiki erginlere garşylyk, neşe garşylygy we aşgar garşylygy ajaýyp

Tolkunlaryň siňdirilmegi, çyglylygyň geçirijiligi, çyglyk siňdirilenden soň ululygyň durnuklylygy gowy däl

 

Haryt: Haýwan iýmit gaplamak üçin ýöriteleşdirilen “Stand Up Pouch”
Material: Laminirlenen material, PET / VMPET / PE
Ölçegi we galyňlygy: Müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzüldi.
Reňk / çap: Iýmit derejesindäki sütünleri ulanyp, 10-a çenli reňk
Mysal: Mugt aksiýa nusgalary berilýär
MOQ: 5000 sany - sumkanyň ululygyna we dizaýnyna görä 10,000pc.
Öňdebaryjy wagt: Sargyt tassyklanylandan we 30% goýum alandan soň 10-25 günüň içinde.
Töleg möhleti: T / T (30% goýum, gowşurylmazdan ozal galyndy; göz öňünde tutulanda L / C.
Garnituralar Fermuar / galaýy galstuk / klapan / asma deşik / ýyrtyk kesiji / Matt ýa-da ýalpyldawuk we ş.m.
Şahadatnamalar: BRC FSSC22000, SGS, Iýmit derejesi.zerur bolsa şahadatnamalar hem berilip bilner
Çeper eseriň formaty: AI .PDF.CDR.PSD
Torbanyň görnüşi / Garnituralar Torbanyň görnüşi : tekiz aşaky halta, durýan halta, 3 taraply möhürlenen halta, fermuar halta, ýassyk ýassygy, gapdal / aşaky gusset sumkasy, halta sumkasy, alýumin folga sumkasy, kagyz sumkasy, tertipsiz şekilli halta we ş.m. , ýyrtyk deşikler, deşikleri asmak, armatura guýmak we gaz çykaryjy klapanlar, tegelek burçlar, içindäki zatlaryň iň ýokary derejesini üpjün edýän penjiräni kakdy: açyk penjire, aýazly penjire ýa-da ýalpyldawuk penjire bilen açyk penjire, öl - kesilen şekiller we ş.m.

Haýwanlaryň iýmit gaplaýyş haltasy1Haýwanlaryň iýmit gaplaýyş haltasy2


  • Öňki:
  • Indiki: