Miwe we gök önümler

 • OEM Çap edilen doňdurylan miweler we gök önümler gaplamasy

  OEM Çap edilen doňdurylan miweler we gök önümler gaplamasy

  “Packmic Support” doňdurylan iýmit gaplaýyş programmalary üçin doňdurylan haltalar, doňdurylan buz paketleri, senagat we bölek doňdurylan miweler we gök önümler bukjasy, böleklere gözegçilik gaplamasy ýaly aýratyn çözgütleri işläp düzýär. Doňdurylan iýmit üçin bukjalar doňdurylan zynjyryň paýlanyşyny we sarp edijileri getirmek üçin döredildi. satyn almaga ýüz tutuň. Biziň ýokary takyklykly çap ediş enjamymyz grafikany açyk we özüne çekiji edýär.

 • Miwe we gök önümleri gaplamak üçin doňdurylan ysmanak halta

  Miwe we gök önümleri gaplamak üçin doňdurylan ysmanak halta

  Miwe we gök önümleri gaplamak üçin 250g 500g 1000g Doňdurylan ysmanak halta

  Miwe we gök önümler üçin fermuar bilen “Stand Up” haltalary iýmit gaplamak meşhur we dürli önümlerde giňden ulanylýar.Esasanam miwe we gök önümlerde azyk gaplaýyş pudagynda.

 • Miwe we gök önümleriň gaplanylyşy üçin azyk derejesindäki plastmassa halta

  Miwe we gök önümleriň gaplanylyşy üçin azyk derejesindäki plastmassa halta

  Miwe gaplamak üçin 250g 500g 1000g Iýmit derejeli plastmassa halta

  Lomaý ýokary hilli stend haltasy Matt gutarnykly tegelek burç bilen gutarýar.

  Iýmit gaplamak üçin fermuar bilen haltajyklar gözüňi özüne çekýär we dürli önümlerde giňden ulanylýar.Esasanam kofe we ​​iýmit gaplamak üçin