Kofe noýbasy we iýmit önümleri üçin klapan bilen ýöriteleşdirilen gapjykly halta

Gysga düşündiriş:

Lomaý ýöriteleşdirilen gap-gaçlar açyk reňkli, kofe we ​​iýmit gaplamak üçin bir taraplaýyn klapanly sumkalar.

Torbanyň aýratynlyklary:

80W * 280H * 50Gmm, 100W * 340H * 65Gmm, 130W * 420H * 75Gmm,

250g 500g 1kg (kofe noýbasyna esaslanýar)

Galyňlygy: 4,8 mil

Materiallar: PET / VMPET / LLDPE

MOQ: 10,000 PCS / Dizaýn / Ölçeg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düzeltmegi kabul ediň

Goşmaça sumka görnüşi
Fermuar bilen duruň
Zipper bilen tekiz aşaky
Gusseted

Goşmaça çap edilen bellikler
Logotip çap etmek üçin Maksimum 10 reňk bilen.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip bilner.

Goşmaça material
Kompostable
Folga bilen kagyz kagyzy
Ossalpyldawuk gutarnykly folga
Mat folga bilen gutar
Mat bilen ýalpyldawuk lak

Önümiň jikme-jigi

/ 2LB, 1LB, 2LB ýöriteleşdirilen gapdal gap-gaçlary açyk reňkli klapan, iýmit derejesi şahadatnamalary, OEM & ODM öndürijisi, bir taraplaýyn klapan bilen SGS ITS iýmit synp synagy.

Torbanyň ululygy

Dört tarapy möhürleme dizaýny bolan gapdal gusset haltalary, has agyr harytlary ýerleşdirmek üçin berkidilen gapdal gusset haltalary bilen atlandyrylan bu dört möhürleýji halta.Torbalarda ösen möhürlemek tehnologiýasy arkaly gowy şekilleri saklamaga mümkinçilik berýär.Dört tarapyň burçlary möhürlenendir we bellik edilende öň we arka tarap henizem tekiz bolýar.6-10 oz alýumin folga ulanmak.20 funt sterlinge çenli sumkalar çeýe gaplama pudagynda iň oňat päsgelçilikleriň birini üpjün edýär.

Häzirki wagtda çeýe gaplaýyş haltalarynyň meşhur görnüşi bolan “gapdal gusset haltajyklar” diýlip atlandyrylýan gapdal gaplanan haltalar.Gapdal gaplanan haltalar adatça kofe, çaý we iýmit gaplamak üçin ulanylýar.Haýwan iýmitlerinde, poroşok önümlerinde we beýleki ýörite iýmit önümlerinde barha köpelýär.Paketiňizi dik ýa-da keseligine görkezmäge mümkinçilik berýän dört sany çap edilip bilinýän tarap bar, diňe satyjylara tekjäni görkezmek üçin has köp mümkinçilik bermän, markany we önümleri görkezmek we görkezmek has gowudyr.Onuň aýratynlyklary açyk ýokarky, ýylylyk wakuum möhürlenmesi, bir gezek ulanylýan, Et, guş, deňiz önümleri, däne, kofe noýbasy, miwe iýmit meýdanlary ýaly islege bagly bolup biler.Olary doňduryp, sowadyp, gaýnadyp bolýar.Harytlary täze saklaýarlar.

1


  • Öňki:
  • Indiki: