Kompostable gaplama

Banner kompostable gaplama1

Ekologiýa taýdan arassa kompaniýa hökmünde PACKMIC, ýer üçin amatly gaplama çözgütlerini ösdürmek arkaly has durnukly dünýä döretmegi maksat edinýär.

Ulanylýan kompost materiallar Europeanewropa standart EN 13432, ABŞ standart ASTM D6400 we Awstraliýa standart AS 4736 kepillendirilýär!

Durnukly ösüşi mümkin etmek

Köp sarp edijiler indi planetadaky täsirini azaltmagyň we pullary bilen has durnukly saýlawlary amala aşyrmagyň täze ýollaryny gözleýärler.PACKMIC-de müşderilerimize bu tendensiýanyň bir bölegi bolmaklaryna kömek etmek isleýäris.

Biz diňe bir iýmit gaplamak zerurlyklaryny kanagatlandyrman, eýsem has durnukly geljege tarap işlemäge kömek etjek sumkalaryň bir toparyny taýýarladyk.Torbalarymyza ulanýan materiallarymyz, ýa-da Senagat kompostlary ýa-da öý kompostlary bolan Europeanewropa standartyna we ABŞ standartyna kepillendirilýär.

kompostable gaplama2
1

PACKMIC kofe gaplamasy bilen ýaşyl öwüriň

Ekologiýa taýdan arassa we 100% gaýtadan ulanylýan kofe haltamyz, pes dykyzlykly polietilenden (LDPE), aňsat ulanylyp we gaýtadan işlenip bilinýän ygtybarly materialdan ýasalýar.Çeýe, çydamly we aşaga çydamly we azyk senagatynda giňden ulanylýar.

Adaty 3-4 gatlagy çalşyp, bu kofe haltasynda diňe 2 gatlak bar.Önümçilik wagtynda az energiýa we çig mal ulanýar we ahyrky ulanyjy üçin zyňylmagyny aňsatlaşdyrýar.

LDPE gaplamak üçin özleşdirme opsiýalary, ululyklaryň, şekilleriň, reňkleriň we nagyşlaryň giň toplumyny öz içine alýan tükeniksiz.

Kompostable kofe gaplamasy

Ekologiýa taýdan arassa we 100% kompostly kofe haltamyz, pes dykyzlykly polietilenden (LDPE), aňsat ulanylyp we gaýtadan işlenip bilinýän ygtybarly materialdan ýasalýar.Çeýe, çydamly we aşaga çydamly we azyk senagatynda giňden ulanylýar.

Adaty 3-4 gatlagy çalşyp, bu kofe haltasynda diňe 2 gatlak bar.Önümçilik wagtynda az energiýa we çig mal ulanýar we ahyrky ulanyjy üçin zyňylmagyny aňsatlaşdyrýar.material bilen Kagyz / PLA (polilaktiki kislota), Kagyz / PBAT (Poli butilenadipat-co-tereftalat)

LDPE gaplamak üçin özleşdirme opsiýalary, ululyklaryň, şekilleriň, reňkleriň we nagyşlaryň giň toplumyny öz içine alýan tükeniksiz

2202