PACKMIC-e hoş geldiňiz

Näme üçin bizi saýlaýar?

15 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi, öňdebaryjy çaphana tehnologiýasy enjamlary we çeýe gaplama haltalary üçin sumkalar ýasamak, şeýle hem ISO, BRC we iýmit derejesi şahadatnamalary.40-dan gowrak ýurtda köp müşderi bilen işleýäris.“WAL-MART”, “JELLY BELLY”, “MISSION IOMIT”, “ION GOWY”, “PEETS”, “ETIK FASUL”, “COSTA” we ş.m.

 • OEM & ODM ýokary hilli önümler, bäsdeşlik bahasy we netijeli hyzmat bilen gaplamak.supermarket tekjesinde önümiňizi iň oňat artykmaçlyk bilen üpjün ediň.Specificörite zerurlyklaryňyza laýyk ölçeg we reňk boýunça paketiň doly özleşdirilmegi

  Haryt satuwy

  OEM & ODM ýokary hilli önümler, bäsdeşlik bahasy we netijeli hyzmat bilen gaplamak.supermarket tekjesinde önümiňizi iň oňat artykmaçlyk bilen üpjün ediň.Specificörite zerurlyklaryňyza laýyk ölçeg we reňk boýunça paketiň doly özleşdirilmegi

 • Öňdebaryjy çaphana tehnologiýa enjamlary we halta maşynlary, Çalt öwrülişik, ýokary hilli we ajaýyp müşderi hyzmaty bilen. Bu amaldan başlap, önümiňiziň janlanmagyna kömek etmek üçin gaplaýyş hünärmenlerimiz.Her bir müşderiniň pikirini diňlemek, seslenmeler their talaplaryny seljermek we talaplaryna laýyk gelýän çeýe gaplama çözgütlerini taýýarlamak.

  ÜPJÜNÇILIGimiz

  Öňdebaryjy çaphana tehnologiýa enjamlary we halta maşynlary, Çalt öwrülişik, ýokary hilli we ajaýyp müşderi hyzmaty bilen. Bu amaldan başlap, önümiňiziň janlanmagyna kömek etmek üçin gaplaýyş hünärmenlerimiz.Her bir müşderiniň pikirini diňlemek, seslenmeler their talaplaryny seljermek we talaplaryna laýyk gelýän çeýe gaplama çözgütlerini taýýarlamak.

 • ISO, BRC we iýmit derejesi şahadatnamalary bilen, Hil barlagy toparymyz laboratoriýalarynda ýa-da zawodlarymyzyň hersinde yzygiderli dur. Biz müşderilerimiz üçin her halta alada edýäris.

  SYITYASAT Kepilligi

  ISO, BRC we iýmit derejesi şahadatnamalary bilen, Hil barlagy toparymyz laboratoriýalarynda ýa-da zawodlarymyzyň hersinde yzygiderli dur. Biz müşderilerimiz üçin her halta alada edýäris.

Meşhur

önümlerimiz

Dürli bazar segmentleri üçin gaplama çözgütleriniň doly setirini hödürleýäris.

Performanceokary öndürijilik we bir gezeklik adaty çeýe gaplama çözgütleri

biz kim

2003-nji ýyldan bäri çeýe gaplama haltalaryny öndüriji, Şanhaýyň Songjiang senagat zolagynda ýerleşýän “PACKMIC LTD” kompaniýasy 10000 inedördül metrden gowrak meýdany, şol sanda 7000 inedördül metr agyr ussahanany öz içine alýar, Kompaniýada 130-dan gowrak inersener we tehnikler, ISO, BRC we iýmit derejesi şahadatnamalary bilen.Dürli bazar segmentleri üçin fermuar torbalar, tekiz aşaky haltalar, dur haltalar, kagyz kagyz haltalary, sumkalar, vakuum haltalary, gusset haltalary, sumkalar, ýüz maska ​​haltalary, öý haýwanlary üçin torbalar, gaplama çözgütleriniň doly toplumyny hödürleýäris. kosmetiki haltalar, rulonly film, kofe haltalary, gündelik himiki haltalar, alýumin folga haltalary we ş.m.

 • GARŞY GÖRNÜŞ